VEJVEDLIGEHOLD

Som mange nok har set og mærket, har det meget våde efterår og ditto ½ vinter medført, at vores veje i området er kommet i en noget sølle forfatning med for mange steder med huller, der til dels er vandfyldte. … Læs mere

Årets efterårsbrev er udkommet

Tag godt imod året efterårhilsen fra formand Henrik Nørgaard. Læs om bestyrelsens prioriterede opgaver i det kommende år, lidt om vej og bump, beskræring og rødder, hjertestarter, græsslåning, mailadresser, kontingent og meget andet godt. På glædeligt gensyn næste år 🙂 … Læs mere

Dispensation

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der er en inkonsekvens i vores gældende Vedtægter, når det gælder tidsrammen for henlæggelse af haveklip m. v. på bålpladsen forud for Skt. Hans arrangementet m/ grill-party og Skt. Hans bål på fredag den … Læs mere

Grenafklip på bålplads?

Som det står på skiltet ved bålpladsen, så har vi ikke længere nogen bålplads. Men… I vores iver efter at spare penge har bestyrelsen valgt at hovedentreprenørens grenaffald fra vore fællesarealer må placeres på den gamle bålplads til afbrænding Sankt … Læs mere