Dispensation

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der er en inkonsekvens i vores gældende Vedtægter, når det gælder tidsrammen for henlæggelse af haveklip m. v. på bålpladsen forud for Skt. Hans arrangementet m/ grill-party og Skt. Hans bål på fredag den 23. juni kl. 19.30 på fællesarealet, hvor alle er velkomne.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at der efter Vedtægterne først må henlægges materiale på bålpladsen 2 dage før den 23. juni. Det må være rimeligt, at også den forudgående weekend er til rådighed herfor.

Derfor dispenserer Bestyrelsen herved fra Vedtægterne og giver mulighed for, at Haveafklip må henlægges på bålpladsen allerede fra og med lørdag den 17. juni.

Samtidig understreger Bestyrelsen, at der ikke må anbringes stød og større stykker træ, der ikke kan afbrændes på én gang, på bålpladsen.