Generalforsamling 2022

Kære grundejer,

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Emilsminde.

badebro
Årsregnskabet 2021-2021 vedlægges ligeledes til orientering og vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
Se både invitation her og regnskab her:

Vi håber, så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage. Velmødt.

Og så minder vi lige om vores Sankt Hans hygge på torsdag, hvor vi også håber at se mange nede på fællesarealet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen