Seneste referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 10. marts 2019:

Emilsminde_ekstraordinær_Genf_10032019

Omkonstituering/bestyrelsen

Ang. Finansiering af ny badebro: Bestyrelsesmedlem Peter Munk Schade ønsker ikke at være medunderskriver af finansieringsmodellen, en optagelse af lån/kassekredit i Sparekassen Kronjylland på i alt kr. 120.000,-.

Har på den baggrund ønsket at udtræde af bestyrelsen. Det besluttedes at imødekomme PMS ønske. I stedet indtræder 1.suppleanten Søren Stampe.

Niels Kæmpe indtræder som 1. suppleant, mens Peter Munch Schade indvilligede i, at indgå som ny 2.suppleant, indtil den ordinære generalforsamling den 23. juni 2019.

Peter Munk Schade varetager uændret – indtil videre, redigering af hjemmesiden, facebook m.v.

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger:

Emilsminde_genf ref 2018

Emil_referat_ordinærgenf_24062017

Ang. Referat fra generalforsamlingen 24. juni 2017:

Bebyggelsesprocenten er oplyst til 15 % gældende for ny udstykning på Valhallavej. Dette er ikke korrekt. Jfr. Lokalplan 93 pkt.  6.1 er bebyggelsesprocenten 10 gældende for samtlige parceller i Grundejerforeningen Emilsminde.

Emil_referat_ordinærgenf_26062016

Emil_referat_ordinærgenf_28062015

Emil_referat_ordinærgenf_28062014