Herunder finder du seneste referat fra den ordinære generalforsamling d. 23. juni 2019

Læs referatet her: Emilsminde_referat_generalforsamling_juni2019

Formandens beretning følger her: Emilsminde_formandens_Beretning 2018-19

Begge dokumenter blev distribueret til foreningens medlemmer via mail d. 23. juli 2019

 

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger:

Emilsminde_ekstraordinær_Genf_10032019 (udskriftning af badebro)

Emilsminde_genf ref 2018

Emil_referat_ordinærgenf_24062017

Ang. Referat fra generalforsamlingen 24. juni 2017:

Bebyggelsesprocenten er oplyst til 15 % gældende for ny udstykning på Valhallavej. Dette er ikke korrekt. Jfr. Lokalplan 93 pkt.  6.1 er bebyggelsesprocenten 10 gældende for samtlige parceller i Grundejerforeningen Emilsminde.

Emil_referat_ordinærgenf_26062016

Emil_referat_ordinærgenf_28062015

Emil_referat_ordinærgenf_28062014