INFO vedrørende etablering af FIBERBREDBÅNDSNET

Til medlemmerne

 

De fleste er nok bekendt med, at der etableres fiberbredbåndsnet mange steder. Bestyrelserne i Område 1 – Drøsselbjerg Strand har derfor besluttet at gå sammen om at understøtte projekt ’Fibernet Drøsselbjerg Strand’ som et tilbud til de i alt omkring 580 grundejere, der er i det aktuelle område.

Det er fibernetselskabet Fibia, der står for etableringen.

Fibia er nu klar til at modtage bestillinger i vores område. Det kan gøres via linket https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/

Etableringsprisen er 1.495 kr. Hvis du/I vil gøre brug af dette tilbud, skal du/I tilmelde dig/jer via ovenstående senest 31. august 2020. Prisen for tilmelding efter 31. august er 1995 kr.
Samtidig med bestilling binder man sig til 6 måneders internetabonnement.

HVIS tilslutningsadressen er registreret i BBR som sommer-/fritidshus (kode 510), kan man få et FRITIDS-abonnement, der efter 1 måned giver mulighed for hvilende abonnement.

Du kan søge yderlige information om mulighederne på Fibia’s tillmeldingsside: https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/ (brug dette link eller indtast adresse direkte i adresselinjen). Eller ring til Fibia, hvis du har spørgsmål til oprettelse og abonnement.

Betaling for både abonnement og etablering forfalder først, når fibernettet er færdiginstalleret i hele området. Ifølge Fibia kan fibernet forventes etableret indenfor 6-9 måneder efter tilmelding.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Emilsminde

Henrik Nørgaard