Information om Fibia

FIBERNET og GRUNDEJERFORENINGEN EMILSMINDE:
Vi har tidligere informeret om, at fibernettet var på vej.

Nu er planerne blevet præciseret derhen, at Fibia P/S, der er det anlægsansvarlige firma, har meddelt, at etableringen af fibernet langs vejene i vores område forventes at finde sted efter følgende plan:

Graveperiode start 14. juni 2021
Graveperiode slut 16. juli 2021
Teknisk tilslutning: 2. august 2021
Tilkoblingsperiode start: 16. august 2021
Tilkoblingsperiode slut: 3. september 2021

Planen er tilsyneladende stadig med visse forbehold, men vi må tage udgangspunkt i, at det er sådan, den ser ud.

Etableringen sker efter det oplyste også i områdets øvrige grundejerforeninger inden for ca. samme periode. Ib Jensen, formand for Grundejerforeningen Drøsselbjerg Klint, koordinerer kontakten med Fibia på alles vegne.

 

Det er aftalt, at der – inden spaden sættes i jorden i den enkelte grundejerforening – dels afholdes et møde mellem de ansvarlige hos Fibia og repræsentanter for grundejerforeningerne, dels foretages en gennemgang (vi går langs vejene) af de lokale forhold. Herved kan udpeges kritiske steder med kabler og brønde, der skal viges udenom, og det kan aftales, hvordan og hvornår retableringen finder sted.

 

Skulle der mod forventning under gravearbejdet ske skader på kabler, brønde el. lign, vil ansvaret for udbedring og evt. kompensation blive pålagt Fibia og ikke den enkelte graveentreprenør.

 

Da vores veje er private fællesveje, hvor grundejerforeningen står som ejer af og ansvarlig for vejarealer og rabatter, men hvor det er Kalundborg Kommune som vejmyndighed, der udsteder gravetilladelserne, føler vi i bestyrelsen er særligt ansvar for at påse, at arbejdet med etableringen af fibernet i vores område forløber mest muligt gnidningsfrit og med de færrest mulige gener for vores medlemmer.

 

Vores forventning er naturligvis, at det også er sådan, det vil gå.
 
Venlig hilsen
Henrik Nørgaard