Landliggerudvalgets møde den 21. maj 2015:

Vej, Ejendom og Affald orienterede om indførelse af ugetømning i sommerperioden, gældende fra 1. juli 2015.