Nærmeste plads finder du i dette link til AffaldPlus i Slagelse.