På generalforsamlingen den 23. juni 2019 blev efterlyst dels et kort over det samlede sommerhusområde i Drøsselbjerg (Område 1) og dels et kort, som viser placeringen af de vigtigste drænledninger i vores eget område (Emilsminde).

Begge oversigtskort ses her.

Sommerhusområdet  Drøsselbjerg Strand: Klik her. Emilsminde_kort-m-afmærk Drøsselbjerg område 1

Drænledninger i Emilsminde.

De ledninger, der på drænkortet er anført som ”projekteret”, er etableret.

Kortet med drænledningerne er af særlig betydning, fordi grundejere med naboskab til disse er forpligtet til at påse, at træer og buske i nærheden af brønde og dræn fjernes, således at det undgås, at rødder finder vej ind i ledningerne og med tiden tilstopper disse.