Grundejerforeningen Emilsminde har til formål at virke for varetagelse af de fælles interesser for grundejerne, herunder vedligeholdelse af fællesveje og stier, det fælles friareal og strandareal såvel som trappe til stranden, vedligeholdelse af badebro samt opsætning og nedtagning af denne henholdsvis hvert forår og efterår. Endvidere at sikre ro og orden på fællesarealer.

Til brug for varetagelse af disse opgaver indsamler vi en række oplysninger om medlemmerne af foreningen. Vi passer godt på de personlige oplysninger, vi modtager i den sammenhæng.

Nye EU-regler gør, at vi kan føle os endnu mere trygge
EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder, organisationer, foreninger og offentlige institutioner bruger og behandler personlige oplysninger. Formålet med de nye regler er at beskytte os endnu bedre. Reglerne er trådt i kraft den 25. maj 2018.

Se foreningens politik om personlige oplysninger
De nye regler betyder, at grundejerforeningen har nyformuleret vores politik om personlige oplysninger.

Privatlivspolitikken kan ses på vores hjemmeside www.emilsminde.info

Du behøver ikke gøre noget
Vi sender jer denne mail, så I ved, at foreningen lever op til de nye regler og passer godt på jeres personlige oplysninger.

Vi ønsker god sommer 2018

Privatlivspolitik GF Emilsminde