Redningsposter på Drøsselbjerg Strand

Udgivet i: Ikke kategoriseret | 0

Skov og landinspektøren i Kalundborg kommune har netop fremsendt følgende orientering til Grundejerforeningerne langs Drøsselbjerg Strand.

“Efter min tiltrædelse primo 2015 har jeg fået overdraget redningsposter langs kommunens strande. Jeg er i gang med registreringen og vil indmåle redningsposter på Drøsselbjerg Strand i næste uge.
Dette sker for at kunne videregive indmålingerne til politiet, der efterfølgende vil tildele den enkelte lokalitet et nr som så trykkes og opsættes ved redningsposterne.
Ved kontakt til redningstjenesten vil disse nr. så kunne benyttes så tilkørsel til ulykkestedet sikres”