Rettelse til referatet fra årets generalforsamling

Ang. Referat fra generalforsamlingen 24. juni 2017:

Bebyggelsesprocenten er oplyst til 15 % gældende for ny udstykning på Valhallavej.

Dette er ikke korrekt. Jfr. Lokalplan 93 pkt.  6.1 er bebyggelsesprocenten 10 gældende for samtlige parceller i Grundejerforeningen Emilsminde.

Vi beklager fejlen

Bestyrelsen