VEJVEDLIGEHOLD

Som mange nok har set og mærket, har det meget våde efterår og ditto ½ vinter medført, at vores veje i området er kommet i en noget sølle forfatning med for mange steder med huller, der til dels er vandfyldte. Dette har blandt andet medført, at der er kørt ud i rabatterne flere steder – hverken kønt eller hensigtsmæssigt.

Den meget positive omstændighed, at flere og flere benytter deres huse i vinterhalvåret og derfor selvfølgelig skal til og fra, har også medvirket til nedslidningen.

Bestyrelsen har drøftet problemet og har besluttet, at der hurtigst muligt foretages en nødudbedring de værste steder. Dette sker, så snart forholdene tillader det.

Herudover har bestyrelsen besluttet, at vi opgraderer den løbende vejvedligeholdelse – dog absolut ikke til ”autostrada-niveau”. Det er stadig væk et krav, at der på vores veje køres langsomt – max. 20 km/t. Dette både af hensyn trafiksikkerhed, vedligeholdelse og senere på året reduktion af støvplage.